fotoDIVADLO BROADWAY je viacúčelové divadlo v centre Prahy. Uvádzajú sa tu muzikály, divadelné aj filmové představenia no využitie je možné aj na firemné akcie, koncerty, festivaly a iné spoločenské akcie.

Na mieste Divadla Broadway bolo v minulosti prevádzkované kino Cinema Broadway, neskôr známe pod názvom kino Sevastopol, ktoré sa následne vrátilo k pôvodnemu názvu Cinema Broadway, ktoré bolo trvalo uzavreté v roku 1998. Od tohoto roku objekt chátral. V marci roku 2001 si celý objekt prenajala spoločnosť Divadlo Broadway, a.s., ktorá v spolupráci so stavebnou firmou UNISTA - HALUZA s.r.o. vedenú Ing. Vojtěchem Haluzou a spoločnosťou PRAGOVIA s.r.o. vedenou Ing. Květoslavem Hanelem bývalé kino úplne zrekonštruovala a vybudovala tu moderné, trojposchodové divadlo.

ghjV decembri 2001 bolo skolaudované  a uvedené do prevádzky. Súčasťou pražského Paláca Sevastopol, ktorý bol postavený v roku 1938 a je zapísaný v zozname pamiatkovo chránených objektov, je aj pasáž Broadway, ktorá spojuje ulicu Na Příkopě s ulicou Celetnou a ktorá, sa aj postupom doby neodchýlila od svojej pôvodnej architektonickej podoby a je i v dnešnej dobe moderná. V pasáži je umiestnený hlavný vchod do Divadla Broadway a pokladňa pre predpredaj vstupeniek. Hlavnou zmenou pri rekonštrukcii na I. podzemnom poschodí divadla bolo zmenšenie priestoru premietacej kabíny na balkóne. Podľa archívnych výkresov ide o uvedenie do pôvodného stavu v dobe vzniku objektu. V čele sály je umiestnený balkón zo 136 miestami na sedenie (7 radov). Po stranách sály sa nachádza 12 lóži učených pre V.I.P. partnerov Divadla Broadway. Jedna lóža je vyčlenená pre telesne postihnutých divákov. Na tomto poschodí sú  zriadené priestori spojené s prevádzkou divadla, WC pre verejnosť, bar, herecké zázemie (šatne, sprchy), kancelária produkcie. Na II. podzemnom poschodí je sál s celkovým počtom 594 miest na sedenie (26 rarov). Javisko má tvar lichobežníka, s rozmermi 13 m (šířka na forbíne), 11 m (hĺbka), celkovo teda 143 m2. V prizemi javiska sú vybudované vstupné otvory, co umožňuje nástup na javisko z niekoľkých strán. Ďalšie priestory sú spojené s prevádzkou divadla ako šatne sólistov, šatne zborov, maskérňa, miestnosť pre garderóbu, práčovňa. Návštevníci divadla tu majú k dispozícií bar a šatne. III. podzemné poschodie patrí k prevádzke d    ivadla. V priestore pod javiskom sú umiestnené prvky divadelnej technológie (prepadlá, točna).