Miss Slovensko v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici

Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici oslavovalo 15-te výročie založenia a Miss Slovensko 2015 Lujza Staková bola pri tom :) Oslava bola spojená s ukončením úspešnej kampane Týždeň dobrovoľníctva 2015. Poslaním centra je prostredníctvom myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlepšovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občianskej spoločnosti. ,,Rada by som vyjadrila svoj obdiv a vďaku za ich záslužnú prácu. Dámy a páni, klobúk dolu," napísala Lujza.
Foto: Matej Kapusta Centrum dobrovoľníctva