Spojené spoločnosti Forza Music a Opus sú najväčším domácim hudobným vydavateľským subjektom a v slovenskom hudobnom priemysle im patrí druhé miesto za nadnárodným koncernom Universal Music. V katalógoch tohto subjektu sa nachádzajú stovky živých hudobných a slovných titulov, ktoré sú šírené jednak na CD a DVD diskoch, ako aj digitálne prostredníctvom všetkých významných svetových i domácich predajcov digitálneho obsahu. Dôležitou súčasťou katalógov sú aj početné novovydávané knižné tituly.