Dôležité informácie

Začiatok a koniec akcie
Areál amfiteátru sa otvára v piatok aj v sobotu o 16:00. Začiatok koncertov je o 17:00. Koniec hudobnej produkcie počas oboch dní je okolo 24:00.

Kyvadlová doprava
Mesto Nitra zabezpečí počas oboch dní po skončení hudobnej produkcie autobusy MHD na smer sídlisko Chrenová, Klokočina, autobusová a železničná stanica.

Bezpečnostná služba
Bezpečnostná služba bude dbať na poriadok, slúžiť na ochranu návštevníkov festivalu. Bezpečnostní pracovníci sú oprávnení  pri vstupoch na festival kontrolovať náramky, vykonávať osobnú kontrolu na zamedzenie prenášania nepovolených predmetov do areálu festivalu. Žiadame všetkých návštevníkov, aby rešpektovali všetky kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby.

Návykové a omamné látky
Do areálu je prísny zákaz vnášania, predávania a distribúcie návykových a omamných látok. Pri zistení predaja, užívania alebo distribúcie bude návštevník vyvedený z areálu festivalu a predaný polícii.

Osobné dokumenty
Na festival si nezabudnite vziať OP, kartu poistenca a v prípade nepriaznivého počasia pršiplášť. Nosenie dáždnika v priestore festivalu nie je dovolené.

Fotografovanie a robenie video záznamu
Na festivale je prísne zakázané fotografovanie s bleskom a robenie akéhokoľvek zvukového alebo obrazového záznamu. Výnimkou sú malé kompaktné fotoaparáty a mobilné telefóny.

Zákaz
Na festival je prísne zakázané nosiť a konzumovať návykové látky, vlastné alkoholické a nealkoholické nápoje, zbrane, sklenené fľaše, dáždniky, pyrotechnika.

Prvá pomoc
O zdravie a zdravotnú starostlivosť návštevníkov festivalu sa bude starať profesionálny tím lekárov a zdravotníkov počas celej doby trvania festivalu. V prípade ťažkých zranení budú pripravené záchranné vozidlá rýchlej lekárskej pomoci.

Parkovanie
V okolí areálu sa nachádzajú voľné parkovacie plochy pre osobné automobily. V okolí festivalu bude dopravu riadiť a usmerňovať polícia.