Predpredaj za super cenu:

  • Dvojdňová vstupenka:
    od 18. mája do 31. augusta  - 12€
    od 1. do 8. septembra - 14€
    Predpredaj na www.ticketportal.sk

Predaj na mieste:

  • Dvojdňová vstupenka (v piatok od 14:00 ) - 17€
  • Jednodňová vstupenka (v sobotu od 15:00 ) - 13€

Osoby ZŤP + 1 sprievodná osoba majú vstup zadarmo. Osoba ZŤP musí mať pri sebe preukaz ZŤP a doklad totožnosti.
Deti do 12 rokov (vrátane) majú vstup na festival v sprievode zákonného zástupcu zadarmo. Dieťa musí mať doklad o výške veku (karta poistenca).