logo

Filozofia klubu

Hlavnou filozofiou klubu je podľa slov generálneho riaditeľa FK Dukla Banská Bystrica Ing. Richarda Čecha: „Skvalitnenie práce s mládežou – najlepšia vízia do budúcnosti“. Rozvoj mládežníckeho futbalu v FK Dukla Banská Bystrica 2008 – 2013 sleduje predovšetkým dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je vybudovanie funkčného systému vyhľadávania , výberu, starostlivosti a výchovy talentovanej futbalovej mládeže od prípraviek cez žiakov až po dorastencov. Výstupom tohto systému bude nielen kvalitná hráčska základňa pre úspešné účinkovanie „A“ mužstva v najvyššej súťaži, ale u tých najtalentovanejších i reprezentácia klubu na úrovni mládežníckych republikových a regionálnych výberov. Dôležitou súčasťou filozofie klubu je aj „Vízia 813“, ktorej cieľom je otočenie pomeru domácich hráčov oproti cudzím na pomer 70:30 za päť rokov.

Nemenej dôležitým cieľom nášho snaženia bude tak pritiahnutie futbalového fanúšika do hľadiska a spokojnosť sponzorov nielen z výsledkov ale i kvalitnej a atraktívnej hry, ktorá bude výsledkom práve cieľavedomej a dlhodobej práce s mládežou v našom futbalovom klube.

 

Strategické ciele

Hlavným cieľom programu rozvoja futbalu je výchova talentovaných hráčov z regiónu stredného Slovenska a prípadne z celej SR, pre uplatnenie vo vrcholovom futbale FK Dukla Banská Bystrica a pre potreby reprezentácie SR. Hlavné dlhodobé ciele:

  1. Upevňovať a stabilizovať svoju pozíciu v regióne Banská Bystrica a rozširovať svoju pôsobnosť v rámci Slovenskej republiky.
  2. Expandovať svoj produkt (hráči, tréneri, značka FK Dukla) do zahraničia (reprezentačné výbery SR vo všetkých kategóriách, predaj hráčov, účasť v zahraničných pohárových súťažiach, účasť mládežníckych mužstiev na zahraničných turnajoch).
  3. Stála prítomnosť vo futbalovom prostredí (liga, reprezentácia, futbalový zväz...).
  4. Rast klubu a investovanie (tréningové centrum, vlastný futbalový štadión, hotel, obchodné a komerčné centrum).
  5. Rozširovanie svojej pôsobnosti v rámci zahraničia.


Štadión Štiavničky

Kapacita štadióna: 10000
Miest na sedenie: 7380
Rozmery ihriska: 105 x 68 m
Osvetlenie štadióna: 1400 Lux